İ.K.

Yetkilerimiz

Yetkilerimiz;

GAPCERT 29.08.2014 Tarihinden itibaren  Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim alanında yetkilendirilmiştir. Yetki belgesini görmek için tıklayınız.

GAPCERT 11.10.2017 Tarihinden itibaren  Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Organik Tarım alanında yetkilendirilmiştir. Yetki belgesini görmek için tıklayınız.

GAPCERT 22.06.2015 Tarihinden itibaren Türk Akreditasyon Kurumundan TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına göre İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim alanında Yaş Meyve-Sebze alt kapsamında akredite olmuştur.

Akreditasyon Sertifikası için tıklayınız.

GAPCERT Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin bölgemizdeki amaçları:

Bölgelemizde en çok yetişen Antep Fıstığının;

Antep Fıstığının ihracatını artırmak,

Üreticinin doğru pazarlara yönelmesini sağlamak,

Bitkisel üretim alanındaki kontrol denetimlerini ve sertifikasyon hizmetleri yapmak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agricultural Practices) altında kontrol, denetim ve sertifikasyon hizmetleri vermek.

 

Türkiye'de İyi Tarım Uygulamalarının Durumu

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları 08.09.2004'te "İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik" ile başlatılmış ise de temelleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Cumhuriyet dönemi öncesinde bir kısım üretim parselleri ve ürünlerin (zeytin vb.) kayıt altına alınarak, izlenebilirlik ve kayıt sistemlerinin oluşturulması, İyi Tarım Uygulamaları'nın Türkiye'deki kökleri olarak kabul edilebilir. Buna ek olarak 1957 yılında yürürlüğe giren 6968 sayılı "Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu" ve bunlara ilişkin çıkarılan mevzuat İTU'nun ülkemizdeki temellerini oluşturmuştur.


İTU Yönetmeliği ,441 sayılı "Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 2. maddesinin (f) ve (h) bentlerine, 6968 sayılı "Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu nun 22. ve 24. maddelerine, 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun un 16. ve 24. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

08.09.2004 tarihinde 25577 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik, 27778 sayılı Resmi Gazetedeki yayınla 07.12.2010 tarihinde son halini almıştır.