İ.K.

Hakkımızda

Kalite Politikamız

GAPCERT Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. “07.12.2010 Tarih 27778 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” ve “TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – ürün , proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” hükümlerini esas alarak tarım ürünleri belgelendirmeyi, bu kapsamda faaliyet yürüten kuruluşlar arasında önemli bir yer edinmeyi hedeflemiştir.

GAPCERT Ürün Belgelendirme Kuruluşu olarak,

* Yasal uygulamaları, ulusal ve uluslararası standartları temel alarak,

* Araya hiçbir engel koymadan tüm müşterilere,

*Profesyonelce, mali, ticari ve siyasi baskı altında kalmadan tarafsız ve bağımsız olarak,

*Çıkar ilişkisine girmeden tüm tarafların memnuniyetine odaklanarak,

* Danışmanlık hizmeti vermeden sadece belgelendirme hizmetini,

* Eğitimli, nitelikli, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren kadrolar ile sunmak,

* Belgelendirme hizmeti verilen kapsamlarda, gelişmeleri yakından takip ederek ilgili tarafları bilgilendirmek ve kendimizi sürekli geliştirmektir.

GAPCERT üst yönetimi tarafsızlığını aşağıdaki gibi beyan ederek taahhüt altına almıştır.

a) GAPCERT’in belgelendirme süreci ve Komitelerinde çalıştığım sürede vakıf olduğum tüm bilgileri GAPCERT’in gizli bilgileri olarak kabul ediyorum.

b) GAPCERT tarafından geliştirilmiş belgelendirme standardı, proses, dokümanlar ve eğitim materyalini GAPCERT’in amaçları dışında kullanmayacağım.

c) Kontrollerde, değerlendirmede, belge düzenleme aşamasında,  belgelendirme sürecine destek verme çalışmalarında, Komite üyeliği çalışmalarında elde ettiğim bilgileri, müşterilerle ilgili olanlar da dahil edindiğim belgeleri muhafaza etmekten sorumlu olduğumu biliyorum. Bunların kopyalarını yedimde tutmayacağım ve  yasal bir zorunluluk olmadığı müddetçe hiçbir kişi veya kuruluşa vermeyeceğim.

d) GAPCERT belgelendirme çalışmalarının her aşamasında, müşteriler de dahil ulaştırılan her şikayeti gizli olarak değerlendireceğim.

e) Çalışmalarımda işimin gerekleri dışına çıkmadan, profesyonelce, doğru, bağımsız ve önyargısız hareket edeceğim.

f) Görevimi yürütürken müşterilerin veya taşeronların dini, dili, ırkı veya mensubiyeti çalışma ve karar sürecimi ve sonuçlarını etkilemeyecektir.

g) Görevimi yürütürken çıkar çatışmasına meydan verebilecek davranış içine girmeyeceğim; kontrol, değerlendirme ve belgelendirme kararımı etkileyecek şekilde müşteri veya taşeronlarla ilişki kurmayacağım

h) Müşteriler ve iş ilişkisi içerisinde bulunulan diğer kişi ve kuruluşlardan komisyon, hediye, ödül kabul etmeyeceğim.

ı) GAPCERT’ in iştigal konularında çalışan veya belgelendirme sürecinde çıkar çatışması oluşturabilecek ya da belgelendirme sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek çalışmaları olan başka bir firmaya ortak olmayacağım, çalışmalarına destek vermeyeceğim.

i) GAPCERT’ te çalıştığım sürece, GAPCERT’ in iştigal konularında danışmanlık yapmayacağım.

j) Belgelendirme çalışmalarının muhataplarına, belgelendirmeye güveni sarsacak, kasıtlı veya kasıtsız, yanlış ya da yanıltıcı bilgiler iletmeyeceğim. GAPCERT ve diğer belgelendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşunun itibarını zedeleyici ifadeler kullanmayacağım.

k) Kontrol ve belge düzenleme aşamalarında görevlendirildiğim müşterilerle; 2 yıl öncesine kadar danışmanlığım, iş ortaklığım veya herhangi bir şekilde menfaat ilişkim olmuşsa; belgelendirme sürecinde görevlendirilmemem için gerekli beyanda bulunacağım.

l) Bu beyanımı ihlal etmem ya da ihlali yönünde vaki olacak şikayetlerin soruşturulması aşamasında GAPCERT Yönetimine yardımcı olacağım.

m) GAPCERT’ te çalıştığım süre boyunca yetkilerimi kullanırken herhangi bir çıkar çatışması yaratacak bir faaliyette bulunmayacağım. GAPCERT tarafından sertifikalandırılan ürünlerin veya tarımsal girdilerin; üretim, tedarik, reklam ve pazarlamasını yapmayacağım. GAPCERT müşterileri de dahil olmak üzere başka bir kişi/kuruluşa danışmanlık hizmeti vermeyeceğim.

n)Bu beyanı ihlal etmem halinde GAPCERT tarafından iş akdimin feshini, ihlalimden doğacak zararı karşılamayı kabul ediyorum.